Opstemninger – et globalt problem

Der er mere end 57.000 store dæmninger globalt set. De hæmmer fisks frie bevægelighed og medfører mange andre negative effekter. Link

På denne film (link) kan du se udviklingen i store vandkraftværker verden over siden 1800 og til 2009.

I Europa skønnes der at være op mod en mio. opstemninger. Link

Disse værker – store som små – er ved at nå deres tekniske levetid, og mange tages ud af drift i disse år. Vandløb reetableres.

EU har besluttet siden år 2000 at indgå i denne proces med deres vandrammedirektiv. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning. Link