Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF)

DKF har hidtil været for en bevarelse af Tange sø. En umulig indstilling at have idet det slet ikke er det, man vil med EU’s vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet vil fjerne alle opstemninger. Gudenåsamarbejdet vil – så vidt vides – bevare søen, men sådan at der etableres et omløbsstryg. En løsning der også vil være i strid med vandrammedirektivet.

Et af de vægtige argumenter imod en bevarelse af søen vil være, at den er en unaturlig varmesamler. Søen kan blive op mod 26-30 grader varm – så er der ingen fisk i søen!

Du kan finde mit forslag til DKF’s årsmøde 2018 her.