Tange sø

Genoprettes Gudenåen efter 100 års fejlslagen energipolitik, så vil en af de helt store økologiske katastrofer i Danmark bliver erstattet af oprindelig natur.

Løsningen ligger lige for. EU’s vandrammedirektiv skal være implementeret senest i 2028. Jeg kan opleve genopretningen i min levetid. Dét arbejder jeg aktivt for skal ske.