Forslag DKF årsmøde 18.3 2018

DKF = Dansk Kano og Kajak Forbund
Hermed fremsendes forslag til ordinært årsmøde 2018 iht. DKF’s love og bestemmelser §12.

Det foreslås, at DKF tager stilling i sagen Tange sø og reetablering af Gudenåens oprindelige løb.

Motivering:

Folketinget skal senest i 2028 opfylde EU’s vandrammedirektiv. Fire kommuner indgår i et såkaldt Gudenå-udvalg og vil i 2018 fremkomme med en anbefaling til Folketinget. DKF har taget stilling til sagen, og ønsker at bevare Tange sø. DKF er tilmed medlem af “Foreningen til bevarelse af Tange sø”.
Måtte Folketinget følge DKF’s indstilling medfører det, at EU’s vandrammedirektiv ikke kan opfyldes. Det konkluderer Cowi i deres rapport fra 2007.

Danmark er verdens næstdårligste land målt på Natura 2000-områder (8%). Alene dét burde være begrundelse nok for at tømme søen og sikre området som oprindeligt naturlandskab.
Gudenåen falder med ca. 7 meter netop på bunden af Tange sø. Laksens gydepladser ligger præcist der under mudderet på søens bund.
Der vil være en stor gruppe af roere, der gerne vil benytte sig af den enlige danske fos, der reelt kan genskabes i stedet for at ro på den kunstige sø.
Dertil kommer en stribe positive andre effekter, bedre samfundsøkonomi, bedre natur, færre miljøproblemer.

Selvfølgelig er det kedeligt, at to vandsportsklubber mister deres søvand og får noget andet åvand i stedet, men Tange sø skulle efter den oprindelige lovgivning
have været tømt i 2001, hvor tilladelsen fra 1920 udløb. Folketinget har gentagne gange udsat den – indrømmet – nok lidt svære beslutning.

Årsmødet bedes beslutte sig for en af følgende indstillinger:

A. At DKF forholder sig neutralt i spørgsmålet om Tange sø’  fremtid.
Dermed udmelder DKF sig af “Foreningen til bevarelse af Tange sø”.

B. At DKF arbejder for en reetablering af den oprindelige Gudenå.
Dermed udmelder DKF sig af “Foreningen til bevarelse af Tange sø”. Forslaget indfrier EU’s vandrammedirektiv.

C. At DKF arbejder for en bevarelse af Tange sø.
Dermed kan medlemsskabet af “Foreningen til bevarelse af Tange sø” opretholdes. Forslaget indfrier ikke EU’s vandrammedirektiv.

D. At DKF arbejder for etableringen af et omløbsstryg.
Dermed kan medlemsskabet af “Foreningen til bevarelse af Tange sø” opretholdes. Forslaget indfrier ikke EU’s vandrammedirektiv.

Vi skal anbefale, at der stemmes for enten indstilling B eller eventuelt A.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *